Information for ‘users’ of licenses

This trading website is for, so called, ‘license professionals’ only. The website is specizialed in trading volume licenses for and by certfied license professionals only.

If your organization is a user (Microsoft) volume licenses, you are a so called ‘user’. For users it is not possible to trade on this marketplace. You need to work with a certified license professional, who can trade on your behalf.

So if your organization is looking, to sell or to buy (used) volume licenses and is not willing to take any risk, we advise you to look at the specialized website for users. Stichting Licentiekeurmerk is supporting organizations with interest in second hand licenses.

Informatie voor ‘gebruikers’ van volume licenties

Deze website wordt gebruikt door gecertificeerde ‘licentie-professionals’. De website is gespecialiseerd in het verhandelen van volume licenties, voor en alleen door gecertificeerde licentie professionals.
Als uw organisatie een functioneel gebruiker is van (Microsoft) volume licentie, wordt u organisatie een ‘gebruiker’ genoemd. Voor gebruikers is het niet mogelijk om op zelfstandig op deze marktplaats te handelen. U moet altijd werken met een gecertificeerde licentie professional, die namens u kan handelen.
Dus als uw organisatie (gebruikte) volume licenties zoekt en tevens niet bereid is om enig risico te lopen, dan raden wij u aan naar de gespecialiseerde website voor gebruikers te gaan. Stichting Licentiekeurmerk ondersteunt organisaties met interesse in tweedehandse licenties en met respect voor de voorwaarden van de leveranciers.